Fő tartalom

Fő tartalom

Mi a magasabb bonus-osztályba kerülés feltétele?

Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus besorolása a megfigyelési időszakot követő biztosítási évben egy fokozatot emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban 270 napig élőnek és kármentesnek kell lennie. Ha a biztosítási szerződés a megfigyelési időszakban akár év közbeni forgalomba helyezés, akár szüneteltetés miatt egy évnél rövidebb ideig, de legalább 270 napig fennállt, a kármentességet az osztályba sorolásnál a biztosító figyelembe veszi. Ha a szerződő a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt  legalább 270 napig élő szerződése, a bonus-malus besorolása nem változik.

Az ide vonatkozó törvényi rendelet a következő:

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
4. § (3)

 A besorolás a következő biztosítási időszakban egy osztályt emelkedik, ha a szerződéssel érintett gépjármű az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam során legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett és ebben az időtartamban az üzemben tartónak az érintett gépjármű vonatkozásában - a károkozás időpontjától függetlenül - kártérítési kötelezettsége (az első kárkifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma) nem vált ismertté.