Fő tartalom

Fő tartalom

Milyen önrésszel lehet Lopás casco biztosítást kötni?

Amennyiben a biztosítási kötvény ettől eltérő megállapodást nem tartalmaz, az önrészesedés mértéke 20%, de maximum a kötvényen megjelölt forintban jelzett összeg.

A Biztosító szolgáltatásának alapja minden esetben a káridőponti forgalmi érték, figyelembe véve az esetleges előzménykárokat (értékcsökkenés). Káridőponti forgalmi érték az az érték, amely egy, a káresemény időpontjában Magyarországon használt és azonos típusú, korú, műszaki állapotú és használati jellegű gépjárműnek magyar forintban kifejezett forgalmi értéke, amely azonban nem lehet magasabb az aktuális magyarországi Eurotax árkatalógus használt gépjárművekre – a katalógusban definiált, módosító tényezők figyelembevételével – megállapított áránál.

A katalógusban meghatározott módosító tényezők közül nem vehető figyelembe a műszaki vizsga miatti korrekció az első hat évben, a helyi keresettségi korrekció, a felfelé történő állapotkorrekció.