Fő tartalom

Fő tartalom

Hiteles ingatlan esetében milyen dokumentummal tudom igazolni a hitelező felé a biztosítást?

Hitelfedezeti nyilatkozattal, illetve kötvénnyel tudja igazolni a biztosítását.

Az új Ptk. értelmében a biztosított ingatlanra zálogszerződést kötnek, amelyben a biztosított mint zálogkötelezett, a hitelező, mint zálogjogosult vesz részt.

A biztosító vállalja, hogy nagyobb károk esetén értesíti a hitelezőt, valamint vállalja, hogy mind a díjfizetési elmaradásról, mind a szerződés megszűnéséről tájékoztatást nyújt.

Külföldi hitelintézetet, munkáltatói hitelt és más egyéb hitelezőt, aki nem pénzintézet nem vezetünk fel a kötvényre.