Fő tartalom

Fő tartalom

Milyen esetben lehet átvezetni a bonust?

Új szerződés kötése esetén amennyiben az előzmény biztosítás megszűnése nem díjnemfizetés miatt történt, azonos gépjármű kategóriában használható fel a megszűnéstől (pl. érdekmúlás) számított 2 éven belül.
A Bonus személyhez kötött, így azt más szerződő esetén nem tudja érvényesíteni. (pl. saját cég által üzemeltetett autó átkerül az ügyvezető nevére)

Már meglévő szerződés esetén, amennyiben a szerződő által üzemeltett másik gépjármű biztosítása megszűnik (nem díjnemfizetéssel), abban az esetben a bonus átvihető (akár biztosítási éven belül is) az életben lévő szerződésre. A bonus felhasználása ugyancsak személyhez kötött, azonos gépjármű kategóriára vonatkozik.

Amennyiben a bonus felvezetésre kerül, az addigi bonus besorolása más gépjárműre nem vihető tovább. (pl. az üzembentartónak van 2 autója, az egyik B04-es bonusban, a másik B10-ben. a B10-es eladásra kerül, az eladást követő naptól a B10 felvezethető a B04-es autóra. Ebben az esetben az élő szerződés B10-ben folytatódik, de a B04-et más gépjárműre nem tudja továbbvinni, mert az "felülíródik".)

Az ide vonatkozó törvényi rendelet a következő:

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól
2. A besorolásra vonatkozó szabályok
4. §

(4) A biztosító az üzemben tartó által az adott szerződés vonatkozásában megszerzett besorolást a szerződés megszűnését követő 2 éven belül figyelembe veszi - ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre - az új szerződés besorolásánál. Díjnemfizetés miatti szerződés megszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződésre nem vihető át.

(5) Ha az üzemben tartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel, és annak hatálya alatt másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00 osztályba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett besorolás a megszűnést követő naptól 2 éven belül az adott üzemben tartó másik szerződésére - a biztosítási időszakon belül is - érvényesíthető a kedvezőbb besorolású gépjármű előző besorolása által érintett biztosítási időszak kezdő napja és az érvényesítés időpontja közötti időtartam során ismertté vált biztosítói kártérítési kötelezettségek számának figyelembe vételével.