Fő tartalom

Fő tartalom

Panaszbejelentés

Tájékoztatjuk, hogy bejelentését megteheti személyesen vagy más által személyes ügyfélszolgálatunkon átadott irat útján; postai úton (7602 Pécs, Pf.: 999); telefaxon (06 (1) 451-3881); elektronikus levélben (genertel@genertel.hu).
Eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

Elérhetőségeinket és az ügyfélfogadási időt megtekintheti itt.