Fő tartalom

Fő tartalom

Panaszbejelentés

Tájékoztatjuk, hogy bejelentését megteheti személyesen vagy más által személyes ügyfélszolgálatunkon átadott irat útján; postai úton (7602 Pécs, Pf.: 999); telefaxon (06 (1) 451-3881); elektronikus levélben (genertel@genertel.hu).
Amennyiben meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Elérhetőségeinket és az ügyfélfogadási időt megtekintheti itt.