Fő tartalom

Fő tartalom

Lakásbiztosítás kárbejelentő

Káradatok

Lakás-kárbejelentési rendszerünkkel lakásbiztosítással rendelkező ügyfeleink és károsultjaik számára kívánjuk könnyebbé tenni a kárbejelentést.

A kárbejelentés kitöltésekor megadott személyes adatokat társaságunk kizárólag a kár rendezése céljából, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben a biztosítási jogviszony fennállásának ideje alatt, valamint azon időtartam alatt kezeli, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a *-gal jelölt adatmezők kitöltése a kárbejelentés fogadásához és a kárrendezési eljárás lefolytatásához elengedhetetlen.

Telefonszám megadásakor kérjük, hogy csak azon telefonszámot (telefonszámaikat) adják meg, amelyen az adott kárügyben társaságunk munkatársával kapcsolatba tud és kíván lépni, illetőleg amely telefonszámon társaságunk munkatársa Önt bizonyosan elérheti.

évnap

Kérjük, a károkról készült fotókat az alábbi email címre küldje meg: vagyonkarfoto@genertel.hu
FONTOS! A lakásbiztosítás szerződésszámát feltétlenül írja bele a levélbe a könnyebb beazonosítás érdekében!

Kárbejelentő adatai

Kárbejelentő elérhetősége

06 /

Az itt megadott e-mail címre igazoljuk vissza kárbejelentésének beérkezését.

Szerződő adatai

Szerződő címe:

Szerződő elérhetősége

06 /

Káresemény helye

Kifizetés címzettje:

- -