Fő tartalom

Fő tartalom

Kárrendezéshez szükséges dokumentumok

A kötelező biztosítás és casco kárrendezési eljárás lefolytatásához a következő iratokra van minimálisan szükség:

  • forgalmi engedély
  • törzskönyv (tulajdonjog korlátozás esetén a lízing cég meghatalmazása)
  • gépjárművezető vezetői engedélye
  • baleseti bejelentő
  • rendőrségi iratok (amennyiben van)
  • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
  • gépjármű kárbejelentő lap (ügyfél által kitöltve és szabályszerűen aláírva)

Gépjármű kárbejelentő lap

A gépjármű kárbejelentő lapot töltse el oldalunkról és amikor személyesen találkozik kárszakértőnkkel, vagy az Ön által megbízott szervíz munkatársával, kitöltve és szabályszerűen aláíratva adja át neki. Takarítson meg időt, kérjük, töltse ki e nyomtatványt előre.

Tájékoztató bérgépjármű költségigény térítésének feltételeiről

A dokumentumban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján benyújtott bérgépjármű költség megfizetésére irányuló kárigények elbírálásával és térítésével kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét.

Nyilatkozat kárelőzmény kéréséhez

A nyilatkozatot tötse le oldalunkról és amikor személyesen találkozik kárszakértőnkkel, vagy az Ön által megbízott szervíz munkatársával adja át neki. Takarítson meg időt, kérjük, töltse ki e nyomtatványt előre.

Átruházó nyilatkozat számlás javítás esetére

Abban az esetben van szükség e nyomtatvány kitöltésére, ha kárügyében egy javítást végző vállalkozás (szervíz) jár el, és a kártérítési összeget is e vállalkozás kapja.

Gépjármű felszereltségi adatlap

Az adatlap kitöltése azokban az esetekben szükséges, amikor a baleset során a gépjármű oly mértékben károsodott, hogy javítása nem gazdaságos (hétköznapi szóhasználat szerint a gépjármű totálkáros).

Tehergépkocsi felszereltségi adatlap

Az adatlap kitöltése azokban az esetekben szükséges, amikor a baleset során a tehergépkocsi oly mértékben károsodott, hogy javítása nem gazdaságos (hétköznapi szóhasználat szerint a tehergépkocs totálkáros).

Balesetbiztosítás igénybejelentő lap

Balesetbiztosítás kárbejelentéshez kérjük, töltse ki e nyomtatványt, melyet elküldhet e-mail-ben a genertel@genertel.hu címre, postán a Genertel Biztosító Zrt. 7602 Pécs, Pf.:999 postacímre, vagy faxon a 06-1-451-3881-es fax számra.