Fő tartalom

Fő tartalom

A Generali Csoport Magatartási Kódexe

A Generali Csoport Magatartási Kódexét - mely a Generali Csoport Etikai Kódekének helyébe lép -  2012. december 14-én elfogadta az Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága.

A Magatartási kódex személyi hatálya a Generali Csoport valamennyi munkavállalójára, így a felügyelőbizottsági és igazgatósági tagokra is kiterjed. A fentieken túl, a Csoport nevében eljáró külső partnerek (tanácsadók, beszállítók, üzletkötők, stb.) szintén kötelesek a Magatartási Kódexben meghatározott alapelveket betartani.

A Magatartási Kódex egyrészt a követendő minimum magatartási szabályokat másrészt az alábbi területekre vonatkozó részletesebb eljárási szabályokat tartalmazza: sokszínű és befogadó munkahelyi légkör megteremtése, a vállalati vagyon és üzleti adatok védelme, összeférhetetlenség, vesztegetés- és korrupció ellenes eljárás, pénzügyi információk és bennfentes kereskedelem, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, nemzetközi szankciók.

A Kódex szövegét a Generali Csoport működése szerinti valamennyi ország hivatalos nyelvére lefordították.

Visszaélés és kifogásolható magatartás bejelentése

A Társasághoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, melyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes illetve a Magatartási Kódexnek, a Csoportszintű Szabályoknak vagy egyéb belső eljárásrendnek a rendelkezésébe ütközik (ideértve különösen a diszkrimináció, zaklatás, erőszak, munkahelyi megfélemlítés, korrupció és vesztegetés, stb. minden formáját). A bejelentés helyi és a Csoport központjában működtetett kommunikációs csatornákon is megtehető. A gyorsabb visszajelzés érdekében javasoljuk, hogy először a helyi kommunikációs csatornákat vegyék igénybe.

A bejelentéseket elküldhetik:

  • helyi kommunikációs csatornákon:
    • e-mailen:incidens.compliance@generali.hu
    • postai úton: Megfelelőségi vezető, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
  • A Csoport központjában működtetett csatornákon:
    • postai úton: Group Compliance - Business Integrity - Piazza Cordusio 2, 20123 Milano, Italy

A pénzügyi, számviteli, könyvvizsgálói, banki és vesztegetés elleni területtel kapcsolatos ügyeket a munkavállalók a Csoportszintű Compliance segélyvonalán is bejelenthetik. A segélyvonal üzemeltetője a GCS Compliance Service Europe Ltd. (Navex Global leányvállalata):

A bejelentőnek a bejelentésben kellő részletességgel nyilatkoznia kell a feltételezett szabálysértés körülményeiről. A konkrét részleteket nem tartalmazó bejelentéseket a Társaság nem tudja figyelembe venni.
Habár – ahol a helyi jogszabályok ezt lehetővé teszik – a Csoport befogad anonim bejelentéseket is, úgy hisszük, hogy bármely bejelentés kivizsgálása eredményesebb lehet, ha a bejelentő személyazonossága ismert; ezért a Csoport arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy a bejelentéseket személyazonosságuk felfedésével tegyék meg.
 
A bejelentés tényét, valamint a bejelentő és a bejelentéssel érintett egyéb személy(ek) adatait a Társaság bizalmasan, a legnagyobb diszkrécióval kezeli, mindenkor betartva a titoktartásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
 
A Generali Csoport a jóhiszemű bejelentőkkel szembeni retorziót semmilyen formában nem tolerálja, függetlenül attól, hogy a jelentés mely személyeket érint.
 
Fontos, hogy a fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére. A helyi jogszabályoknak megfelelően, az ügyfelek részére fenntartott panaszbejelentési csatornákról a szerződéses dokumentumok nyújtanak bővebb felvilágosítást.

 

Kattintson ide a Generali Csoport Magatartási Kódexének megtekintéséhez!