Fő tartalom

Fő tartalom

Utasbiztosítás szolgáltatások

 

Szolgáltatási limitek (Ft)

Mini

Midi

Maxi

A) Egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

Orvosi és mentési költségek térítése betegség esetén:

6 000 000

10 000 000

40 000 000

Orvosi és mentési költségek térítése baleset esetén:

6 000 000

20 000 000

40 000 000

Ezen belül:

 

 

 

- mentőhelikopteres mentés

2 000 000

5 000 000

10 000 000

- hegyimentés

750 000

1 500 000

5 000 000

- mentőautóval történő szállítás

750 000

1 500 000

5 000 000

- hiperbár-kamrás kezelés külföldön Extrém Sport plusz kiegészítő

500 000

3 000 000

5 000 000

- hiperbár kamrás kezelés utólag Magyarországon Extrém Sport plusz kiegészítő

-

250 000

500 000

- sürgősségi fogászati ellátás

€ 200

€ 300

€ 400

- kórházi napi térítés a biztosított részére, amennyiben a kórházi költségek megtérítése EEK (EHC) vagy más biztosítás alapján történik (max. 30 napra)

15 000

25 000

35 000

Hazaszállítás megszervezése, a felmerült többletköltségek térítése (mentőrepülőgépes szállítás is orvosilag indokolt esetben)

limit nélkül

limit nélkül

limit nélkül

Egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatások

7x24 órás telefonos segítségnyújtás

Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése

limit nélkül

limit nélkül

limit nélkül

B) További utazási segítségnyújtás

 

 

 

Beteg gyermek látogatása:

-

igen

igen

- közlekedési költségek

-

300 000

600 000

- szállásköltség összesen (max. 7 éj)

-

€ 300

€ 500

Hazautazás időpontjának változása betegség vagy baleset miatt:

-

 

 

- Biztosított részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)

-

€ 300

€ 500

- hozzátartozó részére szállásköltség összesen (max. 7 éj)

-

€ 300

€ 500

- hozzátartozónak a Biztosítottal egyidőben történő hazautazása miatt felmerülő közlekedési többletköltségek térítése:

-

300 000

600 000

Hozzátartozó szállásköltség. – a Biztosított kórházi ellátása alatt (össz.max. 7 éj)

-

€ 300

€ 500

Beteglátogatás:

-

igen

igen

- közlekedési költségek

-

300 000

600 000

- szállásköltség összesen (max. 7 éj)

-

€ 300

€ 500

Gyermek hazaszállítása

-

300 000

600 000

Idő előtti hazautazás otthoni hozzátartozó betegsége vagy halála miatt

-

300 000

600 000

A Biztosított felkutatása, mentése

-

500 000

1 000 000

Pénzsegély-közvetítés

-

400 000

600 000

Információ útiokmány elvesztése esetén

-

igen

igen

C) Gépjármű-segítségnyújtás alapszolgáltatások

 

 

 

Információ autómentő-cégről

igen

igen

igen

Sofőr küldés a Biztosított betegsége vagy balesete esetén

50 000

150 000

300 000

D) Balesetbiztosítás

 

 

 

Baleseti eredetű halálra vonatkozó biztosítás

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Légikatasztrófa biztosítás (a baleseti halál szolgáltatáson felül)

1 000 000

2 000 000

3 000 000

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodásra vonatkozó biztosítás

1 000 000

2 000 000

6 000 000

E) Poggyászbiztosítás

 

 

 

Útipoggyász vagy útiokmány eltulajdonítása vagy baleset miatti sérülése esetén összesen legfeljebb:

130 000

200 000

330 000

- ezen belül útiokmányok pótlására vonatkozó költségtérítés

5 000

10 000

limit nélkül

- ezen belül bankkártya-pótlás költségeinek megtérítése

-

5 000

10 000

- útiokmányok pótlásával kapcsolatos külföldi utazási és konzulátusi költségek megtérítése

-

25 000

50 000

- tárgyankénti limit

15 000

30 000

60 000

- csomagonkénti limit

40 000

80 000

150 000

– ezen belül légipoggyász-sérülésre vonatkozó térítés

-

20 000

30 000

F) Poggyászkésedelem (külföldön)

 

 

 

- 6-12 óra közötti poggyászkésedelem esetén

-

-

10 000

- 12 órát meghaladó, legfeljebb 24 órás poggyászkésedelem esetén

-

-

25 000

- 24 órát meghaladó poggyászkésedelem esetén

-

-

50 000

G) Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor

 

 

 

Járatkésés – külföldön

-

-

20 000

Járatkésés hazaérkezéskor

-

-

10 000

H) Közlekedési baleset miatt légijárat lekésés

 

 

 

Közlekedési baleset miatt repülőjárat lekésése

-

-

25 000

I) Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás

 

 

 

a) óvadék és a felmerülő költségek megfizetése

-

500 000

2 000 000

b) ügyvéd munkadíja

-

250 000

1 000 000

J) Felelősségbiztosítás

 

 

 

- a Biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettség megtérítése

-

-

1 000 000

K) Szállodai- és kemping-felelősségbiztosítás

 

 

 

- kártérítési kötelezettség megtérítése (10% önrész)

-

-

50 000