Fő tartalom

Fő tartalom

S.O.S. autófix

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a kiegészítő megvásárlása esetén, térítésmentesen:

1. Információszolgáltatás


A legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított által megadott biztosított gépjármű márkája szerint, magyar nyelven.


2. Közúti segélyszolgálat


Ha a biztosított gépjármű menetképtelenné vált, a biztosító segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, amely javítással a helyszínen megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni. A javítás munkadíját Társaságunk állja.


A helyszínen történő javítás során esetlegesen felhasznált alkatrészek árát a biztosítás nem tartalmazza, azt a biztosított köteles megtéríteni a javítást végző szolgáltató számlája alapján.


Akkumulátor meghibásodásából eredő biztosítási esemény bekövetkezése esetén kizárólag a „közúti segélyszolgálat” vehető igénybe.


3. Autómentés


A biztosított gépkocsi legközelebbi márkaszervizbe történő elszállítása, feltéve, ha a 2. pontban meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre a helyszínen.


Amennyiben a biztosítási esemény következtében menetképtelen biztosított gépjárművet a helyszínen nem lehet menetképes állapotba hozni, a biztosító által a helyszínre küldött autómentő a biztosított gépjárművet a benne lévő személyes poggyásszal együtt javítóműhelybe szállítja.


4. Autómegőrzésről gondoskodik a biztosító, az őrzés költségeinek vállalásával abban az esetben, ha a 3. pont alapján elszállított biztosított gépjármű javítására szolgáló célszerviz vagy autójavító a biztosított gépjárművel történt biztosítási esemény idején zárva tart, mindaddig, amíg az autószerviz átveszi a szóban forgó gépjárművet, de legfeljebb a biztosítási esemény időpontját követő első munkanapig.


Teljesítési korlát:

A biztosító a 2-4. pontokban felsorolt szolgáltatások közül egy biztosítási éven belül egy és csakis egy biztosítási eseményt teljesít költségvállalással.