Fő tartalom

Fő tartalom

Magánemberi felelősségbiztosítás

Kiterjed a biztosítási fedezet a biztosítottak (a kötvényen szereplő személy és a vele életvitelszerűen együttlakók) által harmadik személynek okozott:

 

  • személysérülésekre,
  • szerződésen kívül okozott dologi károkra,
  • és az ezekre visszavezethető vagyoni károkra.

A biztosítottnak a magánemberi mínőségéről és a biztosítási fedezet kizárásainak részleteiről a Különös Feltételekben fogalmazott kritériumok nyújtanak bővebb felvilágosítást. A biztosítási fedezet a szerződés hatálya alatt Classic csomag esetén Magyarországon, míg Családbarát csomag esetén Európában okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül bejelentett károkra terjed ki. Jelen díjmentes kiegészítő az alapszolgáltatás része, mely évente legfeljebb 10 alkalommal vehető igénybe, max. 2M Ft/kár biztosítási összeghatárig.