Fő tartalom

Fő tartalom

Családi balesetbiztosítás

Balesetbiztosítási eseménynek minősül a biztosítottat a biztosítási szerződés tartamán belül akaratán kívül érő, hirtelen fellépő, egyszeri olyan külső fizikai és/vagy kémiai behatás, amelynek következtében a biztosított a baleset megtörténtétől (időpontjától) számított egy éven belül meghal vagy maradandó egészségkárosodást szenved.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Classic ill. Családbarát csomag választása esetén:

  1. Baleseti halál bekövetkezése esetén 100 000 / 200 000 Ft-ot térít a biztosító.
  2. Baleseti eredetű, maradandó egészségkárosodás megállapítása esetén az erre a kockázatra irányadó 100 000 Ft / 200 000 Ft biztosítási összegből az egészségkárosodás fokának (%-os mértékének) megfelelő összeget fizeti meg a biztosító.
  3. A biztosító a kockázatviselés ideje alatt bekövetkezett csonttörés és csontrepedés esetén – balesetenként a bekövetkezett törések számától függetlenül egyszeri kifizetésként – 3 000 Ft / 5 000Ft-ot fizet. A fogtörés nem minősül biztosítási eseménynek.

A biztosítási fedezet a szerződés hatálya alatt Magyarországon okozott, bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 2 éven belül bejelentett károkra terjed ki.