Fő tartalom

Fő tartalom

Besurranó tolvajlás

Biztosítási eseménynek minősül, ha az elkövető a biztosított vagyontárgyat úgy tulajdonítja el, hogy a biztosított, de kulccsal le nem zárt helyiség(ek)be megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül, illetéktelenül behatol, feltéve ha a káresemény bekövetkezésekor a kockázatviselés helyeként megjelölt ingatlanban annak jogszerű használója otthon tartózkodik.

A bizotsítási térítés maximuma 40 000Ft.