Fő tartalom

Fő tartalom

Ajándék lakásbiztosítás kiegészítő

Sportcsomag - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2016. november 1. és 2017. január 31. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

A Sportcsomag biztosítási fedezete az alábbi kockázatokra terjed ki:

Sporteszköz lopás
Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén kívül, kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített, valamint autóra felszerelt, zárható kerékpár-csomagtartóval rögzített kerékpárok jogtalan eltulajdonítása, továbbá a sífelszerelésnek a síelésre kijelölt területről (sípálya), az ezt kiszolgáló egységből (pl.: melegedő) és szálláshelyről történő jogtalan eltulajdonítása.

A biztosító térítési összeghatára sporteszköz lopás esetén:

 Classic    Plus    Extra
 50.000 Ft
   75.000 Ft
   100.000 Ft

Sportolás közben okozott felelősségi kár
Biztosítási eseménynek minősül az a káresemény, amelyért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személyi sérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért sportolás, szabadidős tevékenység során.

A biztosító térítési összeghatára sportolás közben okozott felelősségi kár esetén:

 Classic    Plus    Extra
 10.000.000 Ft
   20.000.000 Ft
   30.000.000 Ft

Sport csonttörés
Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt, sportolás közben bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést, csontrepedést szenved. Jelen különös balesetbiztosítási feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.

A biztosító térítési összeghatára sport csonttörés esetén:

 Classic    Plus    Extra
 50.000 Ft
   50.000 Ft
   50.000 Ft

 

Megyek és máris kalkulálok >>

 

Bankkártyás visszaélés térítés - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2016. november 1. és 2017. január 31. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

Bankkártyás visszaélés

A Biztosító megtéríti a bankkártyát kibocsátó Bank által igazolt kártya tranzakció visszaélések pénzbeli ellenértékét csomagonként az alábbi összegek erejéig:
 Classic    Plus    Extra
 20.000 Ft
  30.000 Ft
  50.000 Ft

 Megyek és máris kalkulálok >>

 

További kiegészítők megtekintése >>