Fő tartalom

Fő tartalom

Ajándék lakásbiztosítás kiegészítő

Sportcsomag - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2017. szeptember 16. és 2017. október 29. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

A Sportcsomag biztosítási fedezete az alábbi kockázatokra terjed ki:

Sporteszköz lopás
Biztosítási eseménynek minősül a kockázatviselés helyén kívül, kijelölt kerékpártárolóhoz zárral rögzített, valamint autóra felszerelt, zárható kerékpár-csomagtartóval rögzített kerékpárok jogtalan eltulajdonítása, továbbá a sífelszerelésnek a síelésre kijelölt területről (sípálya), az ezt kiszolgáló egységből (pl.: melegedő) és szálláshelyről történő jogtalan eltulajdonítása.

A biztosító térítési összeghatára sporteszköz lopás esetén:

 Classic  Plus Extra
 50.000 Ft
 75.000 Ft
100.000 Ft

Sportolás közben okozott felelősségi kár
Biztosítási eseménynek minősül az a káresemény, amelyért a biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik a harmadik személyeknek okozott személyi sérülésekért, szerződésen kívül okozott dologi károkért sportolás, szabadidős tevékenység során.

A biztosító térítési összeghatára sportolás közben okozott felelősségi kár esetén:

 Classic  Plus  Extra
 10.000.000 Ft
 20.000.000 Ft
 30.000.000 Ft

Sport csonttörés
Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt, sportolás közben bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést, csontrepedést szenved. Jelen különös balesetbiztosítási feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.

A biztosító térítési összeghatára sport csonttörés esetén:

 Classic  Plus  Extra
 50.000 Ft
 50.000 Ft
 50.000 Ft

 

Megyek és máris kalkulálok >>

 

Utazás csomag - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2017. szeptember 16. és 2017. október 29. között megkötött új lakásbiztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

A biztosító az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a kiegészítő megvásárlása esetén, térítésmentesen:

Információszolgáltatás
A legközelebbi márkaszerviz kikeresése és a szükséges információk (telefonos elérhetőség, cím, kapcsolattartó neve) átadása a biztosított által megadott biztosított gépjármű márkája szerint, magyar nyelven.

Közúti segélyszolgálat
Ha a biztosított gépjármű menetképtelenné vált, a biztosító segélyautót vagy esetlegesen autómentőt küld a helyszínre, amely javítással a helyszínen megkísérli a biztosított járművet menetképessé, a közúti forgalomban való részvételre alkalmassá tenni.

Autómentés
A biztosított gépkocsi legközelebbi márkaszervizbe történő elszállítása, letárolása a következő munkanapig, feltéve, ha a 2. pontban meghatározott szükségjavítás nem hajtható végre a helyszínen.

Poggyászbiztosítás

Személyi használatú vagyontárgyaknak a gépjármű lezárt csomagtartójából (ennek hiányában a kalaptartó által elzárt részből), vagy a csukott kesztyűtartóból dolog elleni erőszakkal való ellopása esetén a biztosító a választott termék függvényében téríti meg azt.

A biztosító térítési összeghatárai az Utazás csomag keretein belül:

   Classic  Plus  Extra
Autósegély
szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatás
Autó poggyász
20.000 Ft
30.000 Ft
50.000 Ft

 

További kiegészítők megtekintése >>

 

 

Tovább a kalkulátorhoz >>