Termékleírás

A miniCasco kifejezetten kisebb, koccanásos balesetek esetére ajánlott, hiszen legfeljebb 150.000 Ft a biztosítási összeg.

A miniCasco Önnek való, ha:

  • saját járművét a kisebb, koccanásos balesetektől félti a leginkább,
  • teljes körű casco biztosítást drágának találja.

A biztosítási díjat banki átutalással tudja rendezni.

Szerződéskötés menete

  1. Adja meg a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat és kösse meg biztosítását!

Megkötöm

Gyakran ismételt kérdések

  • A legáltalánosabb megszűnési okok a következők: A biztosított vagyontárgy (pl. autó vagy lakás) eladása esetén a biztosítás megszüntethető érdekmúlással. Gépjármű esetén, amennyiben az véglegesen kivonásra kerül a forgalomból, a biztosítás megszüntethető. Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása nem jár a biztosítás megszüntetésével, további információt a vonatkozó kérdéseknél találhat. Amennyiben az ügyfél nem rendezi díjtartozását, a biztosító díjnemfizetési okkal törölheti a szerződést. A biztosító kockázatvállalása a biztosítási díj esedékességét követő 60. napon szűnik meg. Kivétel egyes esetekben, melyeket a [Mennyi időm van, hogy befizessem a díjat?] kérdés alatt részleteztünk.Minden határozatlan időtartamú szerződés évfordulóra felmondható bármelyik fél által, írásban 30 nappal az évforduló előtt beérkezőleg. Szerződő halála esetén.
  • Amennyiben a gépjármű eladásra került, a biztosítás az adásvételi szerződés másolatának beküldése után törölhető. A fent említett dokumentumot eljuttathatja társaságunk részére postán a 7602 Pécs, Pf.: 999 levelezési címre, faxon a (1) 451-3881-es számra, vagy e-mailben a genertel@genertel.hu e-mail címre küldve. Amennyiben új gépjárművére még nem kötötte meg biztosítását, díját ki tudja számolni honlapunkon.
  • KGFB szerződések esetén, ha a szerződő (üzembentartó) nem egyezik meg a tulajdonossal, abban az esetben a tulajdonosnak a halál után új felelősségbiztosítást kell kötnie a járműre. Az üzembentartó nevén lévő szerződés a halotti anyakönyvi kivonat másolatának beküldését követően, a halál dátumával lesz törölve.KGFB szerződés esetén, ahol a szerződő (üzembentartó) és a tulajdonos megegyezik, a halált követően, a szerződés a hagyatéki eljárás lezárásáig, vagy kérés esetén attól számított 30 napig életben tartható. A gépjármű örökösének ez után kell megkötnie új felelősségbiztosítását. A szerződés a hagyatéki végzés másolatának beküldése után lesz törölhető a jogerőre emelkedés dátumával, vagy külön kérés esetén attól számított 30 napon belül a kérésben megjelölt dátummal. Casco/miniCasco/Lopás casco/Lakás termékek esetén a szerződés a halotti anyakönyvi kivonat másolatának beküldése után törölhető, a hagyatéki eljárást nem kell megvárni. A fent említett dokumentumokat eljuttathatja társaságunk részére postán a 7602 Pécs, Pf.: 999 levelezési címre, faxon a (1) 451-3881-es számra, vagy e-mailben a genertel@genertel.hu e-mail címre küldve.
  • A biztosítási évforduló minden évben a szerződés hatályba lépésével megegyező naptári nap előtti nap. Lakásbiztosítás esetén amennyiben a szerződés hatálybalépése a hónap első napjára esik – minden évben a biztosítási szerződés hatályba lépésével (kockázatviselés kezdetével) megegyező naptári nap előtti nap, egyéb esetben minden évben annak a hónapnak az utolsó napja, amelyikben a szerződés hatályba lépett. A biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett felmondásokat tudja a biztosító elfogadni. Amennyiben a biztosító a következő évtől új díjat ajánl az ügyfélnek (melyek az évforduló előtt legalább 30 nappal köteles megküldeni az ügyfél részére) úgy a biztosítás (amennyiben annak kockázatviselési kezdete 2014. március 15, vagy az utáni) az évforduló napjáig felmondható. Amennyiben KGFB biztosításról (bármilyen kockázatviselési kezdetű), vagy bármilyen másik biztosításról beszélünk, aminek kezdete 2014. március 15-ét megelőző, ebben az esetben csak a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett szabályszerű felmondásokat tudja a biztosító elfogadni.
  • Kárt célszerű minél hamarabb bejelenteni. Kárbejelentés interneten: A kárbejelentés kezdeményezése menüpontra kattintva nincs más dolga, mint kitölteni a megjelenő űrlapot. Kárrendezési munkatársunk a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Kárbejelentés telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül: Amennyiben kárbejelentését telefonon szeretné megtenni, kérjük, hívja a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámot az Elérhetőség menüpontban megadott időszakban. Munkatársunk felveszi Öntől a kár rendezéséhez szükséges adatokat, a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül kárrendezési munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
  • Az önrész jelentése, hogy a biztosítási események következtében keletkezett a kötvényen megjelölt határ alatti károkat a biztosító nem téríti meg, a kötvényen megjelölt határt elérő vagy meghaladó károkból a kár mértékéből számított önrész levonásra kerül a kifizetéskor. Az önrész alkalmazására biztosítási eseményenként kerül sor. Ha a biztosítási időszak alatt több esetben fordul elő biztosítási esemény, az önrész összegét minden biztosítási esemény alkalmával külön-külön kell figyelembe venni.
  • MiniCasco biztosítás esetén nincs, azaz 0% az önrész mértéke.
  • Általánosságban elmondható, hogy a teljes időszaki díjnak az esedékességtől számított 60 napon belül meg kell érkeznie a biztosító társasághoz.
  • A 2014.03.15 előtti kockázatviselési kezdetű miniCasco szerződések esetén szünetel a biztosító kockázatviselése a gépjárműnek a forgalomból történő ideiglenes vagy átmeneti kivonásának időtartama alatt. A 2014.03.15-e vagy későbbi kockázatviselési kezdetű miniCasco szerződések esetén a biztosító kockázatviselésének szüneteltetésére nincs mód.
  • Mivel ezen termékek nem teljeskörű casco biztosítások, így a legtöbb hitelnyújtó számára nem felelnek meg. Éppen ezért Lopás Casco és miniCasco termékünk mellé nem tudunk hitelezőt felvezetni és azt a kötvényen megjeleníteni. Amennyiben hiteles gépjárműve mellé a hiteladó előírja a casco biztosítás megkötését, válassza Okos vagy Takarékos Casco termékünket!
  • Bankkártyás fizetés, mint díjfizetési mód nem választható, de a díjat bármikor befizethetjük bankkártyával. Amennyiben a kötés után szeretnénk fizetni, azt akár a kötést visszaigazoló e-mail-ben található link segítségével is megtehetjük vagy a Genertel honlapján a bankkártyás fizetés alatt a szerződésünk azonosítása után.

Elérhetőség

  • Új szerződéskötés

    06 (1) 288 0000

    (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

  • Meglévő szerződéssel kapcsolatos kérdés

    06 (1) 288 0000

    (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

  • Ügyfélszolgálat

    1132 Budapest, Váci út 36-38.

Visszahívást kérek