Krisztina,
Érd

„Köszönöm a mérhetetlenül korrekt, és ügyfélbarát hozzáállásukat a kárügyem kapcsán. Az összes többi biztosító példát vehetne Önökről az ügyfélkezelés (gyorsaság, korrektség, segítőkészség) szempontjából”

Termékleírás

Milyen esetekben kell kötelező biztosítást kötnie?

Gépjármű vásárlásakor, ha meglévő járműve kötelezőjét szeretné máshova vinni, ha korábbi kötelezője megszűnt. Ön határozhatja meg, hogy mikortól lépjen életbe új kötelező biztosítása: azonnal vagy akár egy későbbi időponttól.

Mi van a csomagban?

KÖTELEZŐ biztosítás

 • A kötelező biztosítás nem az Ön kárát téríti meg, hanem azt a kárt, amit Ön a gépjárművével okoz valaki másnak. A kötelező biztosításhoz a különféle biztosítási paraméterektől függően (pl. gépjármű életkora) további kiegészítők választhatók.
Ezt választom

Szerződéskötés menete

 1. Adja meg a szükséges alapadatokat a díj kiszámításához

 2. Válasszon biztosítási csomagot

 3. Válassza ki, milyen módon és milyen ütemezés szerint szeretne fizetni

 4. Adja meg a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat és kösse meg biztosítását!

Megkötöm

Kiegészítő biztosítások

 • A gépjármű kötelező biztosítása csak a másnak okozott kárt téríti. De gondoljon csak egy jégesőre, egy vihar miatt leszakadt faágra vagy mondjuk arra, mi történne, ha ellopnák az autóját. Ha az ilyen helyzeteket nem szeretné saját zsebből finanszírozni, kössön casco biztosítást!
 • A miniCasco kifejezetten kisebb, koccanásos balesetek esetére ajánlott, hiszen legfeljebb 150 000 Ft a biztosítási összeg
 • „Gépjárműve ellopása esetén térítünk, a választott biztosítási összeg erejéig, 20% önrész mellett. Már évi 3.000 Ft-tól elérhető!
 • „Autómentés vagy helyszíni javítás, garantáltan 1 órán belüli kiérkezéssel a nap 24 órájában. Magyarország területén bárhol, akár önhiba esetén is segítünk (pl. ha kifogyott az üzemanyag vagy bezárta a kulcsot).
 • Évente egyszer 2 millió Ft biztosítási összeg erejéig nyújt fedezetet olyan esetekre, ha Ön vagy az Önnel egy háztartásban élő családtagja okoz kárt kerékpározás közben bárhol Magyarország területén.
 • A gépjárműben együttutazó személyek számára fejenként 1 millió Ft-os biztosítási összeggel nyújt fedezetet baleseti halál esetére.

Gyakran ismételt kérdések

 • A legáltalánosabb megszűnési okok a következők: A biztosított vagyontárgy (pl. autó vagy lakás) eladása esetén a biztosítás megszüntethető érdekmúlással. Gépjármű esetén, amennyiben az véglegesen kivonásra kerül a forgalomból, a biztosítás megszüntethető. Gépjármű forgalomból történő ideiglenes kivonása nem jár a biztosítás megszüntetésével, további információt a vonatkozó kérdéseknél találhat. Amennyiben az ügyfél nem rendezi díjtartozását, a biztosító díjnemfizetési okkal törölheti a szerződést. A biztosító kockázatvállalása a biztosítási díj esedékességét követő 60. napon szűnik meg. Kivétel egyes esetekben, melyeket a [Mennyi időm van, hogy befizessem a díjat?] kérdés alatt részleteztünk.Minden határozatlan időtartamú szerződés évfordulóra felmondható bármelyik fél által, írásban 30 nappal az évforduló előtt beérkezőleg. Szerződő halála esetén.
 • Amennyiben a gépjármű eladásra került, a biztosítás az adásvételi szerződés másolatának beküldése után törölhető. A fent említett dokumentumot eljuttathatja társaságunk részére postán a 7602 Pécs, Pf.: 999 levelezési címre, faxon a (1) 451-3881-es számra, vagy e-mailben a genertel@genertel.hu e-mail címre küldve. Amennyiben új gépjárművére még nem kötötte meg biztosítását, díját ki tudja számolni honlapunkon.
 • KGFB szerződések esetén, ha a szerződő (üzembentartó) nem egyezik meg a tulajdonossal, abban az esetben a tulajdonosnak a halál után új felelősségbiztosítást kell kötnie a járműre. Az üzembentartó nevén lévő szerződés a halotti anyakönyvi kivonat másolatának beküldését követően, a halál dátumával lesz törölve.KGFB szerződés esetén, ahol a szerződő (üzembentartó) és a tulajdonos megegyezik, a halált követően, a szerződés a hagyatéki eljárás lezárásáig, vagy kérés esetén attól számított 30 napig életben tartható. A gépjármű örökösének ez után kell megkötnie új felelősségbiztosítását. A szerződés a hagyatéki végzés másolatának beküldése után lesz törölhető a jogerőre emelkedés dátumával, vagy külön kérés esetén attól számított 30 napon belül a kérésben megjelölt dátummal. Casco/miniCasco/Lopás casco/Lakás termékek esetén a szerződés a halotti anyakönyvi kivonat másolatának beküldése után törölhető, a hagyatéki eljárást nem kell megvárni. A fent említett dokumentumokat eljuttathatja társaságunk részére postán a 7602 Pécs, Pf.: 999 levelezési címre, faxon a (1) 451-3881-es számra, vagy e-mailben a genertel@genertel.hu e-mail címre küldve.
 • Igen. A KGFB szerződés mellé kötött kiegészítő biztosítást fel lehet mondani, de azt csakis a biztosítási évfordulóra teheti meg. A felmondás abban az esetben érvényes, amennyiben az aláírtan (cég esetén pecséttel ellátva, vagy aláírási címpéldányt mellékelve) az évfordulót megelőzően legfeljebb 30 nappal az megérkezik a biztosítótársasághoz és azon meg van jelölve, hogy melyik kiegészítő biztosítást (vagy biztosításokat) kívánja felmondani. Ebben az esetben az évfordulót követően csak a kiegészítő biztosítás szűnik meg, az alapfedezet (kötelező felelősségbiztosítás) a következő évi biztosítási díját tartalmazó levél szerinti díjjal folytatódik. Felmondását eljuttathatja társaságunk részére postán a 7602 Pécs, Pf.: 999 levelezési címre, faxon a (1) 451-3881-es számra, vagy e-mailben scannelve mellékletként a genertel@genertel.hu e-mail címre küldve.
 • A biztosítási évforduló minden évben a szerződés hatályba lépésével megegyező naptári nap előtti nap. Lakásbiztosítás esetén amennyiben a szerződés hatálybalépése a hónap első napjára esik – minden évben a biztosítási szerződés hatályba lépésével (kockázatviselés kezdetével) megegyező naptári nap előtti nap, egyéb esetben minden évben annak a hónapnak az utolsó napja, amelyikben a szerződés hatályba lépett. A biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett felmondásokat tudja a biztosító elfogadni. Amennyiben a biztosító a következő évtől új díjat ajánl az ügyfélnek (melyek az évforduló előtt legalább 30 nappal köteles megküldeni az ügyfél részére) úgy a biztosítás (amennyiben annak kockázatviselési kezdete 2014. március 15, vagy az utáni) az évforduló napjáig felmondható. Amennyiben KGFB biztosításról (bármilyen kockázatviselési kezdetű), vagy bármilyen másik biztosításról beszélünk, aminek kezdete 2014. március 15-ét megelőző, ebben az esetben csak a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett szabályszerű felmondásokat tudja a biztosító elfogadni.
 • Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus besorolása a megfigyelési időszakot követő biztosítási évben egy fokozatot emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban 270 napig élőnek és kármentesnek kell lennie. Ha a biztosítási szerződés a megfigyelési időszakban akár év közbeni forgalomba helyezés, akár szüneteltetés miatt egy évnél rövidebb ideig, de legalább 270 napig fennállt, a kármentességet az osztályba sorolásnál a biztosító figyelembe veszi. Ha a szerződő a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt legalább 270 napig élő szerződése, a bonus-malus besorolása nem változik. Az ide vonatkozó törvényi rendelet a következő:21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 4. § (3)A besorolás a következő biztosítási időszakban egy osztályt emelkedik, ha a szerződéssel érintett gépjármű az új biztosítási időszakot közvetlenül megelőző biztosítási időszak és az új biztosítási időszak kezdő napjai közötti időtartam során legalább 270 napig biztosítási fedezettel rendelkezett és ebben az időtartamban az üzemben tartónak az érintett gépjármű vonatkozásában - a károkozás időpontjától függetlenül - kártérítési kötelezettsége (az első kárkifizetés vagy a biztosítóval szemben hozott jogerős ítélet dátuma) nem vált ismertté.
 • Új szerződés kötése esetén amennyiben az előzmény biztosítás megszűnése nem díjnemfizetés miatt történt, azonos gépjármű kategóriában használható fel a megszűnéstől (pl. érdekmúlás) számított 2 éven belül.
  A Bonus személyhez kötött, így azt más szerződő esetén nem tudja érvényesíteni. (pl. saját cég által üzemeltetett autó átkerül az ügyvezető nevére) Már meglévő szerződés esetén, amennyiben a szerződő által üzemeltetett másik gépjármű biztosítása megszűnik (nem díjnemfizetéssel), abban az esetben a bonus átvihető (akár biztosítási éven belül is) az életben lévő szerződésre. A bonus felhasználása ugyancsak személyhez kötött, azonos gépjármű kategóriára vonatkozik. Amennyiben a bonus felvezetésre kerül, az addigi bonus besorolása más gépjárműre nem vihető tovább. (pl. az üzembentartónak van 2 autója, az egyik B04-es bonusban, a másik B10-ben. a B10-es eladásra kerül, az eladást követő naptól a B10 felvezethető a B04-es autóra. Ebben az esetben az élő szerződés B10-ben folytatódik, de a B04-et más gépjárműre nem tudja továbbvinni, mert az "felülíródik".)

  Az ide vonatkozó törvényi rendelet a következő:21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól 2. A besorolásra vonatkozó szabályok 4. §(4) A biztosító az üzemben tartó által az adott szerződés vonatkozásában megszerzett besorolást a szerződés megszűnését követő 2 éven belül figyelembe veszi - ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre - az új szerződés besorolásánál. Díjnemfizetés miatti szerződés megszűnés esetén a besorolás másik gépjárműre kötött szerződésre nem vihető át.(5) Ha az üzemben tartó egy adott gépjárműre már rendelkezik szerződéssel, és annak hatálya alatt másik, azonos gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre is szerződést köt, az új szerződést A00 osztályba kell sorolni. Ha a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik, akkor a megszűnt szerződésen megszerzett besorolás a megszűnést követő naptól 2 éven belül az adott üzemben tartó másik szerződésére - a biztosítási időszakon belül is - érvényesíthető a kedvezőbb besorolású gépjármű előző besorolása által érintett biztosítási időszak kezdő napja és az érvényesítés időpontja közötti időtartam során ismertté vált biztosítói kártérítési kötelezettségek számának figyelembe vételével.
 • KGFB szerződések esetén a kárkifizetést követő évben a bonus-malus rendszer alá tartozó szerződések esetén a bonus visszaesik. Ez független a kár mértékétől. Az egy időszakon belüli károk számától, illetve a gépjármű besorolásától függően történik a visszaléptetés.Bővebb tájékoztatást a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 1. mellékletében talál.Casco esetén ha a szerződő/biztosított valamely biztosítási évben igénybe vett bonust érintő biztosítási szolgáltatást, a szerződés bonus osztálya a következő biztosítási évfordulótól kezdődően a casco biztosítási különös feltételek 12.3.2 pontjában megtalálható táblázatban foglaltaknak megfelelően változik.

 • A szerződő bonus-malus osztályba sorolását bármilyen összegű kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre vonatkozó kárkifizetés rontja évfordulót követően.A szerződő jogosult arra, hogy saját elhatározásából a biztosítónak a kárkifizetés összegéről szóló értesítést követően 45 napon belül a kárösszeget a biztosítónak megfizesse és így besorolását megőrizze.Károkozás során bonus fokozat visszasorolása nem függ az okozott kár mértékétől.
 • Kárt célszerű minél hamarabb bejelenteni. Kárbejelentés interneten: A kárbejelentés kezdeményezése menüpontra kattintva nincs más dolga, mint kitölteni a megjelenő űrlapot. Kárrendezési munkatársunk a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Kárbejelentés telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül: Amennyiben kárbejelentését telefonon szeretné megtenni, kérjük, hívja a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámot az Elérhetőség menüpontban megadott időszakban. Munkatársunk felveszi Öntől a kár rendezéséhez szükséges adatokat, a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül kárrendezési munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
 • Amennyiben a károkozónak csak bizonyos adatai ismertek, de annak biztosítója nem (pl. cserbenhagyásos balesetnél csak a rendszámot tudták leolvasni) javasolt casco biztosításra bejelenteni a káreseményt. Amennyiben a károsult fél nem rendelkezik casco biztosítással a saját biztosítójához fordulhat a bejelentéssel, ahol szívességi kárként tudják azt rögzíteni. Amennyiben a károkozó ismert (károkozó gépjármű rendszáma, típusa, tulajdonosának neve), csak annak biztosítója nem, abban az esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége tájékoztatást nyújthat az okozó fél felelősségbiztosításáról.
 • Amennyiben magyar gépjárműben külföldi forgalmi rendszámú gépjármű okoz kárt, fontos, hogy a baleset részesei a felelősség kérdésében és a baleset körülményeiben megegyezzenek. Amennyiben ez teljesül és egyéb indok alapján sem szükséges rendőrt hívni (pl. személyi sérülés nem történt) a részes felek az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány ("kék-sárga" formula) kitöltésével kölcsönösen közöljék egymással adataikat és rögzítsék a baleset körülményeit, a felelősség kérdését. Minden egyéb esetben érdemes rendőrt hívni, hogy a felelősség kérdése és a baleset részletei megfelelően rögzítésre kerüljenek. Ilyen esetben kártérítési igényünket a külföldi gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelezővel szemben érvényesíthetjük. Amennyiben a levelező ismert, a kárbejelentést ennél a társaságnál tegyék meg. Amennyiben a fenti listában a "Levelezőpartner" mezőnél a "MABISZ" szó szerepel, abban az esetben saját biztosítójánál szívességi kárként tudja rögzíteni a káreseményt.
 • A biztosítási zöldkártya a gépjármű biztosítási fedezetének igazolására szolgál kül- és belföldön.
  Külföldön a Zöldkártya Rendszer országaiban, aminek listáját itt érheti el.
  A rendszámegyezmény értelmében már sok országban elfogadják a gépjármű felelősségbiztosítási fedezetének igazolásául a gépjármű forgalmi rendszámtábláját és megkülönböztető országjelét, ezekben az országokban jogilag nincs szerepe a zöldkártyának. 2014-től kezdve a biztosítók elektronikus úton is eljuttathatják a zöldkártyát ügyfeleik részére. Ez azt jelenti, hogy a biztosító e-mail útján, egy pdf dokumentumban küldi meg az adatokkal feltöltött zöldkártyát, melyet az ügyfél saját maga nyomtathat ki.Fontos tudnivaló, hogy az elektronikus úton megküldött zöldkártyát A/4-es formátumban, egységesen zöld színű, matt papírra kell kinyomtatni. A zöld szín a zöldkártya nemzetközi egyezményben előírt érvényességi feltétele, a nem zöld papírra kinyomtatott zöldkártya érvénytelen! A színárnyalat nem kötött, viszont olyan világosabb árnyalatú zöld papírt érdemes választani, ami az olvashatóságot nem befolyásolja. Igényelje meg zöldkártyáját itt, vagy hívja a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámot az Elérhetőség menüpontban megadott időszakban.”
 • Általánosságban elmondható, hogy a teljes időszaki díjnak az esedékességtől számított 60 napon belül meg kell érkeznie a biztosító társasághoz.
 • Bankkártyás fizetés, mint díjfizetési mód nem választható, de a díjat bármikor befizethetjük bankkártyával. Amennyiben a kötés után szeretnénk fizetni, azt akár a kötést visszaigazoló e-mail-ben található link segítségével is megtehetjük vagy a Genertel honlapján a bankkártyás fizetés alatt a szerződésünk azonosítása után.
 • A fedezetlenségi díj egy pótdíj, amit a KGFB-re kötelezett gépjármű üzembentartójának kell megfizetnie abban az esetben, ha fedezet nélkül marad. A fedezetlenségi díjat a biztosító szedi be, de a Kártalanítási Számla kezelőjét a Magyar Biztosítási Szövetséget (MABISZ) illeti a meg. Fedezet nélküli időszak jöhet létre akkor, ha felmondja kötelező biztosítását évfordulóra, de évforduló után nem köt újat biztosítást, vagy díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződése.

Elérhetőség

 • Új szerződéskötés

  06 (1) 288 0000

  (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

 • Meglévő szerződéssel kapcsolatos kérdés

  06 (1) 288 0000

  (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

 • Ügyfélszolgálat

  1132 Budapest, Váci út 36-38.

Visszahívást kérek