Alexandra,
Veszprém

„Köszönjük, hogy a közhiedelemmel ellentétben gyors és ügyfélbarát módon intézkedtek. Köszönettel vettük a kártérítési összegre tett ajánlatukat, a 289.116 Ft számla nélküli térítést elfogadjuk”

Termékleírás

Termékleírás

A gépjármű kötelező biztosítása csak az Ön által másnak okozott kárt téríti, de kárt nem csak egy közlekedési baleset okozhat a járműben… Gondoljon csak egy jégesőre, egy vihar miatt leszakadt faágra vagy mondjuk arra, mi történne, ha ellopnák az autóját. Ha az ilyen helyzeteket nem szeretné saját zsebből finanszírozni, kössön casco biztosítást!
Teljes körű casco biztosításunk az alábbi eseményekre nyújt fedezetet:

 • balesetből eredő töréskár elemi károk pl. jégverés, vihar miatt
 • lopás vagy rablás üvegkár pl. kőfelverődés miatt

Amennyiben gépjárműve megvásárlásához igénybe vette a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását, ki kell töltenie és vissza kell küldenie a „Társbiztosítotti nyilatkozat nagycsaládosok autóvásárlásához” nyomtatványt társaságunknak, melyet az alábbi linken tölthet le:
Nyilatkozat letöltése

Mi van a csomagokban?

OKOS CASCO

 • Az Okos Casco biztosítást azok számára ajánljuk, akik fiatalabb gépjárművel rendelkeznek és egy töréskár esetén fontos számukra az, hogy márkaszervizben, gyári alkatrészek beépítésével javíttassák meg autójukat.
Ezt választom!

TAKARÉKOS CASCO

 • Takarékos megoldás utángyártott és bontott alkatrészek használatával. A javítási költségek megtérítését az országos szervizpartner hálózatunkban, utángyártott és bontott alkatrészekkel javított gépjárművekre vállaljuk.
Ezt választom!

Szerződéskötés menete

 1. Adja meg a szükséges alapadatokat a díj kiszámításához!

 2. Válasszon biztosítási csomagot!

 3. Válassza ki, milyen módon és milyen ütemezés szerint szeretne fizetni

 4. Adja meg a szerződéskötéshez szükséges személyes adatokat és kösse meg biztosítását!

Megkötöm

Kiegészítő biztosítások

 • A mentés/szállítás/tárolás szolgáltatás megkötésekor a biztosító megtéríti a gépjármű káresemény kapcsán felmerült mentésével, tárolásával és a szerződő lakóhelye szerinti legközelebbi, a gépjármű szakszerű kijavítására alkalmas műhelybe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségeket önrész levonása nélkül max. 100 000Ft-ig. Tovább a casco kalkulátorra!
 • Bennülők balesetbiztosítása Szolgáltatást nyújt baleseti halál vagy rokkantság esetén a gépjármű vezetőjének és utasainak egyaránt, függetlenül attól, hogy a balesetet a biztosított okozta-e vagy sem. A biztosítás hatálya a földrajzi Európa területére terjed ki, maximális összege 1.000.000 Ft. Tovább a casco kalkulátorra!
 • Casco Assistance A Genertel Casco Assistance biztosítás a Genertel Biztosító Zrt. és a Europ Assistance Kft. együttműködése révén működtetett gépjármű assistance szolgáltatás, mely a biztosított gépjármű önhiba (akkumulátor lemerülése, kulcs bezárása, üzemanyag elfogyása) vagy műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelensége esetén nyújt segítséget ügyfeleinknek. Magyarország területén 1 órás kiszállási garanciával vállaljuk a segítségnyújtást! Amennyiben mégsem érnénk ki egy órán belül, egy 10 000 Ft-os üzemanyag utalvánnyal kárpótoljuk. Alapszolgáltatások: Ha az Ön gépjárműve - belföldön vagy külföldön - műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy autómentőt küld a helyszínre. Ha a helyszínen a szerelő nem tudja megjavítani a járművet, azt autómentővel a legközelebbi szervizbe szállítják. A biztosított egy biztosítási éven belül egy alkalommal veheti igénybe az alapszolgáltatásokat (tehát a helyszíni javítást, vagy az autómentővel szervizbe szállítást és úticéljához vagy lakóhelyére történő eljutását is egyszer) és Okos Casco esetén további egy szolgáltatást a kiegészítő szolgáltatások közül: Amennyiben a gépjármű a meghibásodás napján nem javítható és az ügyfél nem az úticéljához vagy lakóhelyére történő eljuttatását választja, úgy Okos Casco esetén két további megoldás közül választhat:bérautót igényel a továbbutazáshoz, éjszakai szállást igényel. A térítés összege. A Genertel Casco Assistance biztosítással rendelkező ügyfelek számára a Biztosító a biztosítási feltételekben megadott össszeghatárok között megtéríti az autójavítás, haza- vagy úticélhoz utazás, autóbérlés illetve éjszakai szállás költségeit. Hogyan vehető igénybe a Genertel Casco Assistance? A Casco Assistance biztosítás szolgáltatásait éjjel-nappal, belföldön ill. egész Európában (Törökország ázsiai területeit is beleértve, a szovjet utódállamok közül Lettországban, Litvániában és Észtországban) vehetik igénybe ügyfeleink. Mindehhez a biztosítottnak csak annyit kell tennie, hogy a nap bármely órájában felhívja a Casco assistance vonalat a 06 (1) 465 3649-es számon! A Europ Assistance operátorai a cég európai hálózatán keresztül azonnal az ügyfél segítségére sietnek. A Casco assistance szolgáltatásai és biztosítási díjai:
  Tovább a casco kalkulátorra!
 • Avulásmentességi szolgáltatás Ha autóját baleset éri és casco biztosításának terhére megjavíttatja, az új alkatrészek és fényezés költsége miatt járművének értéke emelkedik. Gépjárművének új és régi értéke közti különbség – az ún. értékemelkedés – ilyen esetben levonásra kerül a kifizetett kártérítés összegéből. Az avulásmentes szolgáltatás választásával Ön mentesül az értékemelkedés levonásától, így magasabb kártérítési összegre számíthat! Az önrészen kívül semmiféle más költség nem terheli a javítás során! Az avulásmentességi szolgáltatás a gépjármű életkorának 6. évéig köthető. A gépjármű életkorának meghatározása a casco biztosítás megkötéséhez: A gépjármű életkorát a gyártási év január elsejétől kell számítani, függetlenül attól, hogy a gépjármű első forgalombahelyezése mikor történt. A casco kötésének évéből le kell vonni a gyártási évet és ha ez 6 vagy annál kisebb szám, akkor köthető ez a kiegészítő biztosítás.Tovább a casco kalkulátorra!
További kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

 • A biztosítási évforduló minden évben a szerződés hatályba lépésével megegyező naptári nap előtti nap. Lakásbiztosítás esetén amennyiben a szerződés hatálybalépése a hónap első napjára esik – minden évben a biztosítási szerződés hatályba lépésével (kockázatviselés kezdetével) megegyező naptári nap előtti nap, egyéb esetben minden évben annak a hónapnak az utolsó napja, amelyikben a szerződés hatályba lépett. A biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett felmondásokat tudja a biztosító elfogadni. Amennyiben a biztosító a következő évtől új díjat ajánl az ügyfélnek (melyek az évforduló előtt legalább 30 nappal köteles megküldeni az ügyfél részére) úgy a biztosítás (amennyiben annak kockázatviselési kezdete 2014. március 15, vagy az utáni) az évforduló napjáig felmondható. Amennyiben KGFB biztosításról (bármilyen kockázatviselési kezdetű), vagy bármilyen másik biztosításról beszélünk, aminek kezdete 2014. március 15-ét megelőző, ebben az esetben csak a biztosítási évfordulót megelőzően legalább 30 nappal beérkezett szabályszerű felmondásokat tudja a biztosító elfogadni.
 • KGFB szerződések esetén a kárkifizetést követő évben a bonus-malus rendszer alá tartozó szerződések esetén a bonus visszaesik. Ez független a kár mértékétől. Az egy időszakon belüli károk számától, illetve a gépjármű besorolásától függően történik a visszaléptetés.Bővebb tájékoztatást a 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 1. mellékletében talál.Casco esetén ha a szerződő/biztosított valamely biztosítási évben igénybe vett bonust érintő biztosítási szolgáltatást, a szerződés bonus osztálya a következő biztosítási évfordulótól kezdődően a casco biztosítási különös feltételek 12.3.2 pontjában megtalálható táblázatban foglaltaknak megfelelően változik.

 • Kárt célszerű minél hamarabb bejelenteni. Kárbejelentés interneten: A kárbejelentés kezdeményezése menüpontra kattintva nincs más dolga, mint kitölteni a megjelenő űrlapot. Kárrendezési munkatársunk a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Kárbejelentés telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül: Amennyiben kárbejelentését telefonon szeretné megtenni, kérjük, hívja a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámot az Elérhetőség menüpontban megadott időszakban. Munkatársunk felveszi Öntől a kár rendezéséhez szükséges adatokat, a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül kárrendezési munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
 • Mivel a gépjárművet elemi károk érhetik az ideiglenes kivonás alatt is, és erre minden Casco biztosítás kiterjed, ezért a biztosító kockázatviselése ideiglenes kivonás alatt sem szünetel.
 • Minden esetben tudunk olyan dokumentumot kiállítani, ami jó lesz a finanszírozónak/ügyfélnek. Az ajánlat és kötvény mellé küldünk finanszírozói nyilatkozatot, de csak abban az esetben, ha finanszírozott a gépjármű és a finanszírozóval szerződésben állunk. Amennyiben az ügyfél jelzi, hogy egy lízingtársaságtól vásárolta a gépjárművet és nem ő a gépjármű tulajdonosa, ő az üzembentartó, vagy üzembentartóként sincs bejegyezve a forgalmiba, a tulajdonos maradt a lízing társaság, és emiatt egy új finanszírozói nyilatkozatot kérhet, akkor a „nyilatkozat lízingbeadó biztosítotti pozíciójáról” nyomtatványt tudjuk biztosítani. Ezzel megerősítjük, hogy szerződési feltételeink szerint a biztosított minden esetben a gépjármű tulajdonosa, tehát a finanszírozó cég. Amennyiben a finanszírozás módja hitel, a gépjármű tulajdonosa az ügyfél lesz, és azt kéri, hogy a finanszírozót, mint társbiztosítottat vegyük fel a szerződésbe, akkor a „Társbiztosított hitelfedezeti nyilatkozatot” tudjuk kiállítani. Hitelezés fajtái
  • Klasszikus, pénzügyi lízing: a gépjármű tulajdonosa a finanszírozó cég, az üzembentartó pedig a gépjármű használója (ügyfél). Feltételeink alapján a biztosított minden esetben a tulajdonos, így a finanszírozó cég. Társbiztosított lehet az üzembentartó (ügyfél).
  • Operatív lízing (tartós bérlet): a gépjármű tulajdonosa a finanszírozó cég, a gépjármű használója (ügyfél) üzembentartóként sincs bejegyezve. A feltétel alapján a biztosított a finanszírozó cég. Társbiztosított lehet a szerződő (ügyfél).
  • Hitel: a gépjármű tulajdonosa az ügyfél, a feltételeink alapján tehát ő a biztosított. A finanszírozó lehet társbiztosított vagy zálogjogosult.
 • Bankkártyás fizetés, mint díjfizetési mód nem választható, de a díjat bármikor befizethetjük bankkártyával. Amennyiben a kötés után szeretnénk fizetni, azt akár a kötést visszaigazoló e-mail-ben található link segítségével is megtehetjük vagy a Genertel honlapján a bankkártyás fizetés alatt a szerződésünk azonosítása után.
 • Poggyászlopás-biztosítás Sajnos gyakorta előfordul, hogy a lezárt járművekből is ellopják értéktárgyainkat. A poggyászlopás-biztosítás elsősorban ezt a kockázatot hivatott enyhíteni, ellopott tárgyaink ellenében kárpótlást kaphatunk. Milyen esetekre vonatkozik a poggyászlopás-biztosítás? Abban az esetben, ha személyes használati tárgyait a elrabolják, miközben Ön az autóban ül, illetve autójának lezárt csomagtartójából, csukott kesztyűtartóból un. dolog elleni erőszakkal ellopják, a Genertel a szerződésben meghatározott 50.000 Ft-os összeghatárig megtéríti az ellopott vagyontárgyainak értékét. A térítés összege: 50.000 Ft biztosítási összeg erejéig térítjük a járműben hagyott értékek ellopásból eredő kárait. Bennülők balesetbiztosítása Szolgáltatást nyújt baleseti halál vagy rokkantság esetén a gépjármű vezetőjének és utasainak egyaránt, függetlenül attól, hogy a balesetet a biztosított okozta-e vagy sem. A biztosítás hatálya a földrajzi Európa területére terjed ki, maximális összege 1.000.000 Ft. Hibás tankolás Megtérítjük a jármű nem rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt üzemanyag tankolása miatt a járműben keletkezett károkat, amennyiben Magyarországon tankolt. A kiegészítő biztosítás legfeljebb 50.000 Ft biztosítási összeg erejéig fedezi az Ön költségeit. Kölcsöngépjármű szolgáltatás Bizonyára az Ön számára is kellemetlen esemény lenne, ha autója valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, akár csak rövidebb időre is. Bizonyos élethelyzetekben előfordul, hogy nem is nélkülözheti autóját, bármilyen rövid időre is. Milyen esetekre vonatkozik a kölcsöngépjármű-szolgáltatás? Az autóját ellopják vagy totálkáros lesz. Lopás esetén a kárbejelentést követő naptól, totálkár esetén az un. totálkár-eljárás elindulását követő naptól veheti igénybe a szolgáltatást: A biztosító költségére bérautó szolgáltatást vehet igénybe, egészen a kárösszeg kifizetésének napjáig, 100.000 Ft-os összeghatárig.Töréskár esetén a kárbejelentést követő naptól a Genertel költségére az Ön autójával azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe arra az indokolt időszakra, mely alatt gépjárműve szakszerűen megjavítható, 100.000 Ft-os összeghatárig. Casco Assistance A Genertel Casco Assistance biztosítás a Genertel Biztosító Zrt. és a Europ Assistance Kft. együttműködése révén működtetett gépjármű assistance szolgáltatás, mely a biztosított gépjármű önhiba (akkumulátor lemerülése, kulcs bezárása, üzemanyag elfogyása) vagy műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelensége esetén nyújt segítséget ügyfeleinknek. Magyarország területén 1 órás kiszállási garanciával vállaljuk a segítségnyújtást! Amennyiben mégsem érnénk ki egy órán belül, egy 10 000 Ft-os üzemanyagutalvánnyal kárpótoljuk. Alapszolgáltatások: Ha az Ön gépjárműve - belföldön vagy külföldön - műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy autómentőt küld a helyszínre. Ha a helyszínen a szerelő nem tudja megjavítani a járművet, azt autómentővel a legközelebbi szervizbe szállítják. A biztosított egy biztosítási éven belül egy alkalommal veheti igénybe az alapszolgáltatásokat (tehát a helyszíni javítást, vagy az autómentővel szervizbe szállítást és úticéljához vagy lakóhelyére történő eljutását is egyszer) és Okos Casco esetén további egy szolgáltatást a kiegészítő szolgáltatások közül: Amennyiben a gépjármű a meghibásodás napján nem javítható és az ügyfél nem az úticéljához vagy lakóhelyére történő eljuttatását választja, úgy Okos Casco esetén két további megoldás közül választhat:bérautót igényel a továbbutazáshoz, éjszakai szállást igényel. A térítés összege. A Genertel Casco Assistance biztosítással rendelkező ügyfelek számára a Biztosító a biztosítási feltételekben megadott össszeghatárok között megtéríti az autójavítás, haza- vagy úticélhoz utazás, autóbérlés illetve éjszakai szállás költségeit. Hogyan vehető igénybe a Genertel Casco Assistance? A Casco Assistance biztosítás szolgáltatásait éjjel-nappal, belföldön ill. egész Európában (Törökország ázsiai területeit is beleértve, a szovjet utódállamok közül Lettországban, Litvániában és Észtországban) vehetik igénybe ügyfeleink. Mindehhez a biztosítottnak csak annyit kell tennie, hogy a nap bármely órájában felhívja a Casco assistance vonalat a +36 (1) 465 3649-es számon! A Europ Assistance operátorai a cég európai hálózatán keresztül azonnal az ügyfél segítségére sietnek. A Casco assistance szolgáltatásai és biztosítási díjai:

  Avulásmentességi szolgáltatás Ha autóját baleset éri és casco biztosításának terhére megjavíttatja, az új alkatrészek és fényezés költsége miatt járművének értéke emelkedik. Gépjárművének új és régi értéke közti különbség – az ún. értékemelkedés – ilyen esetben levonásra kerül a kifizetett kártérítés összegéből. Az avulásmentes szolgáltatás választásával Ön mentesül az értékemelkedés levonásától, így magasabb kártérítési összegre számíthat! Az önrészen kívül semmiféle más költség nem terheli a javítás során! Az avulásmentességi szolgáltatás a gépjármű életkorának 6. évéig köthető. A gépjármű életkorának meghatározása a casco biztosítás megkötéséhez: A gépjármű életkorát a gyártási év január elsejétől kell számítani, függetlenül attól, hogy a gépjármű első forgalombahelyezése mikor történt. A casco kötésének évéből le kell vonni a gyártási évet és ha ez 6 vagy annál kisebb szám, akkor köthető ez a kiegészítő biztosítás. Mentés/szállítás/tárolás szolgáltatás A mentés/szállítás/tárolás szolgáltatás megkötésekor a biztosító megtéríti a gépjármű káresemény kapcsán felmerült mentésével, tárolásával és a szerződő lakóhelye szerinti legközelebbi, a gépjármű szakszerű kijavítására alkalmas műhelybe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségeket önrész levonása nélkül max. 100 000Ft-ig. Maradvány plusz Ha gépjárműve totálkáros lesz, a Generali csoport tagja, az Autotal Kft. segít szükség szerint a roncs szállításában, tárolásában és a legkedvezőbb áron történő eladásában. Amennyiben a totálkárosnak minősített gépjármű megfelelő tárolásának feltételei nem adottak, úgy a biztosított vagyontárgyat biztonságos, zárt helyre szállítja és ott tárolja/tároltatja, legfeljebb 30 napig. Háztól házig szolgáltatás Magyarországi casco káresemény bekövetkeztekor gondoskodunk gépjárműve szervizbe szállításáról és a javítás utáni hazaszállításáról. Amennyiben járműve menetképtelenné vált, akkor autómentővel, járóképes állapotában pedig sofőr biztosításával oldjuk meg a jármű szervizbe szállítását, hogy Önnek ezzel se legyen gondja. A biztosítás térítésének felső határa 100.000 Ft. AutósTárs jogvédelem Bárkivel előfordulhat, hogy gépjárműve használata során Magyarországon jogilag vitás helyzetbe kerül. Legyen szó egy közlekedési szabálysértésről, vagy akár egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről. A jogvédelmi kiegészítő biztosítás megkötésével jogi védelmet kaphat, egy az adott szakterületen jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvéd személyében. 1.000.000 Ft erejéig fedezzük a jogi védelemhez szükséges jogi tanácsadás, illetve jogi eljárások költségeit (pl.: ügyvédi megbízási díj, bírósági, hatósági eljárások költsége stb.) a feltételek figyelembe vételével. Smart poggyászbiztosítás A biztosító megtéríti a gépjárműben ülő személyektől elrabolt vagy a lezárt gépjármű csomagtartójából, illetve a csukott kesztyűtartóból, a biztosított(ak) tulajdonában álló, mobil- telekommunikációs és számítástechnikai eszközök ellopásával okozott kárt. A kiegészítő biztosítás kiterjed pl.: az utazásra magukkal vitt mobiltelefonokra, táblagépekre, laptopokra, navigációs eszközökre az utazó személyek számától függetlenül, legfeljebb összesen 300.000 Ft biztosítási összeg erejéig.
 • Amennyiben a károkozónak csak bizonyos adatai ismertek, de annak biztosítója nem (pl. cserbenhagyásos balesetnél), javasolt casco biztosításra bejelenteni a káreseményt. A kárt célszerű minél hamarabb bejelenteni interneten, vagy telefonon keresztül. Kárbejelentés interneten: A kárbejelentés kezdeményezése menüpontra kattintva nincs más dolga, mint kitölteni a megjelenő űrlapot. Kárrendezési munkatársunk a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot. Kárbejelentés telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül: Amennyiben kárbejelentését telefonon szeretné megtenni, kérjük, hívja a 06 (1) 288 0000-ás telefonszámot az Elérhetőség menüpontban megadott időszakban. Munkatársunk felveszi Öntől a kár rendezéséhez szükséges adatokat, a kárbejelentéstől számított 2 munkanapon belül kárrendezési munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
 • „Amennyiben magyar gépjárműben külföldi forgalmi rendszámú gépjármű okoz kárt, fontos, hogy a baleset részesei a felelősség kérdésében és a baleset körülményeiben megegyezzenek. Amennyiben ez teljesül és egyéb indok alapján sem szükséges rendőrt hívni (pl. személyi sérülés nem történt) a részes felek az Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány ("kék-sárga" formula) kitöltésével kölcsönösen közöljék egymással adataikat és rögzítsék a baleset körülményeit, a felelősség kérdését. Minden egyéb esetben érdemes rendőrt hívni, hogy a felelősség kérdése és a baleset részletei megfelelően rögzítésre kerüljenek. Ilyen esetben kártérítési igényünket a külföldi gépjármű felelősségbiztosítójának magyar képviselőjével, az úgynevezett levelezőpartnerrel szemben érvényesíthetjük. Amennyiben a levelezőpartner ismert, a kárbejelentést ennél a társaságnál tegyék meg.

Elérhetőség

 • Új szerződéskötés

  06 (1) 288 0000

  (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

 • Meglévő szerződéssel kapcsolatos kérdés

  06 (1) 288 0000

  (H-CS: 08:00-20:00, P: 08:00 - 18:00)

 • Ügyfélszolgálat

  1132 Budapest, Váci út 36-38.

Visszahívást kérek