Fő tartalom

Fő tartalom

Kiegészítő szolgáltatások

Poggyászlopás szolgáltatás


Sajnos gyakorta előfordul, hogy a lezárt járművekből is ellopják értéktárgyainkat. A poggyászlopás-biztosítás elsősorban ezt a kockázatot hivatott enyhíteni, ellopott tárgyaink ellenében kárpótlást kaphatunk.

Milyen esetekre vonatkozik a poggyászlopás biztosítás?

Abban az esetben, ha személyes használati tárgyait a elrabolják miközben Ön az autóban ül, illetve autójának lezárt csomagtartójából, csukott kesztyűtartóból un. dolog elleni erőszakkal ellopják, a Genertel a szerződésben meghatározott 40.000 Ft-os összeghatárig megtéríti az ellopott vagyontárgyainak értékét.

A térítés összege:

Egy éven belül maximum 2 alkalommal, 40.000 Ft biztosítási összeg erejéig térítjük a járműben hagyott értékek ellopásból eredő kárait.

Kölcsöngépjármű szolgáltatás


Bizonyára az Ön számára is kellemetlen esemény lenne, ha autója valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, akár csak rövidebb időre is. Bizonyos élethelyzetekben előfordul, hogy nem is nélkülözheti autóját, bármilyen rövid időre is.

Milyen esetekre vonatkozik a kölcsöngépjármű-szolgáltatás?

  • Az autóját ellopják vagy totálkáros lesz. Lopás esetén a kárbejelentést követő naptól, totálkár esetén az un. totálkár-eljárás elindulását követő naptól veheti igénybe a szolgáltatást: A biztosító költségére bérautó szolgáltatást vehet igénybe, egészen a kárösszeg kifizetésének napjáig, 100.000 Ft-os összeghatárig.
  • Bármely biztosítási eseményre, mely a Genertel casco szolgáltatásában megtalálható. A kárbejelentést követő naptól a Genertel költségére az Ön autójával azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe arra az optimális időszakra, mely alatt gépjárműve szakszerűen megjavítható.

Casco assistance


A Genertel casco assistance biztosítás a Genertel Biztosító Zrt. és a Europ Assistance Kft. együttműködése révén működtetett gépjármű assistance szolgáltatás, mely a biztosított gépjármű műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelensége esetén nyújt segítséget ügyfeleinknek.

Alapszolgáltatások

Ha az ügyfél gépjárműje - belföldön vagy külföldön - műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy autómentőt küld a helyszínre. Ha a helyszínen a szerelő nem tudja megjavítani a járművet, azt autómentővel a legközelebbi szervizbe szállítják. A biztosított egy biztosítási éven belül egy alkalommal veheti igénybe az alapszolgáltatásokat (tehát a helyszíni javítást és az autómentővel szervizbe szállítást is egyszer) és további egy szolgáltatást a kiegészítő szolgáltatások közül.
Kiegészítő szolgáltatások
Amennyiben a gépjármű a meghibásodás napján nem javítható, az ügyfél több megoldás közül választhat. A Biztosító megszervezi számára úticéljához vagy lakóhelyére történő eljutását, bérautót biztosít a továbbutazáshoz, vagy éjszakai szállásáról gondoskodik.

A térítés összege

A Genertel casco assistance biztosítással rendelkező ügyfelek számára a Biztosító a biztosítási feltételekben megadott össszeghatárok között megtéríti az autójavítás, haza- vagy úticélhoz utazás, autóbérlés illetve éjszakai szállás költségeit.

Hogyan vehető igénybe a Genertel casco assistance?

A Casco Assistance biztosítás szolgáltatásait éjjel-nappal, belföldön ill. egész Európában (Törökország ázsiai területeit is beleértve, a szovjet utódállamok közül Lettországban, Litvániában és Észtországban) vehetik igénybe ügyfeleink. Mindehhez a biztosítottnak csak annyit kell tennie, hogy a nap bármely órájában felhívja a Casco assistance vonalat a 06 1 465 36 49-es számon! A Europ Assistance operátorai a cég európai hálózatán keresztül azonnal az ügyfél segítségére sietnek.

A Casco assistance szolgáltatásai és biztosítási díjai:

SZOLGÁLTATÁSOK

BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

 

BELFÖLDÖN

KÜLFÖLDÖN

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS

 

 

1. Casco assistance segélyvonal

Információ

Információ

ALAP SZOLGÁLTATÁSOK

 

 

1. Helyszíni javítás üzemzavar esetén

20.000,-Ft

20.000,-Ft

2. Műhelybe vontatás, szállítás

20.000,-Ft

30.000,-Ft

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 

 

1.Hazautaztatás

Vonat 2.o./autóbusz max. 5.000,-Ft/fő

Taxi együttesen max. 3.000,-Ft

Vonat 2.o./autóbusz max. 40.000,-Ft/fő, de együttesen max. 160.000,-Ft

Taxi együttesen max. 5.000,-Ft

2. Továbbutaztatás

Vonat 2.o./autóbusz max. 5.000,-Ft/fő

Taxi együttesen max. 3.000,-Ft

Vonat 2.o./autóbusz max. 40.000,-Ft/fő, de együttesen max. 160.000,-Ft

Taxi együttesen max. 5.000,-Ft

3. Bérgépjármű

Max. 20.000,-Ft

max. 60.000,-Ft

4. Éjszakai szállás

Max. 8.000,-Ft/fő, de együttesen max. 32.000,-Ft

max. 16.000,-Ft/fő, de együttesen max. 64.000,-Ft

Avulásmentességi szolgáltatás

Ha autóját baleset éri és casco biztosításának terhére megjavíttatja, az új alkatrészek és fényezés költsége miatt járművének értéke emelkedik. Gépjárművének új és régi értéke közti különbség – az un. értékemelkedés – ilyen esetben levonásra kerül a kifizetett kártérítés összegéből.

Az avulásmentes szolgáltatás választásával Ön mentesül az értékemelkedés levonásától, így magasabb kártérítési összegre számíthat! Az önrészen kívül semmiféle más költség nem terheli a javítás során!

Az avulásmentességi szolgáltatás a gépjármű életkorának 6. évéig köthető.

A gépjármű életkorának meghatározása a casco biztosítás megkötéséhez:
A gépjármű életkorát a gyártási év január elsejétől kell számítani, függetlenül attól, hogy a gépjármű első forgalombahelyezése mikor történt. A casco kötésének évéből le kell vonni a gyártási évet és ha ez 6 vagy annál kisebb szám, akkor köthető ez a kiegészítő biztosítás.