Fő tartalom

Fő tartalom

Casco kiegészítők

Hibás tankolás - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amely a 2019.09.03 – 2019.10.31. között, a genertel.hu oldalon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett teljes körű casco biztosítás ajánlatokra érvényes.

Megtérítjük a jármű nem rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt üzemanyag tankolása miatt a járműben keletkezett károkat, amennyiben Magyarországon tankolt. A kiegészítő biztosítás legfeljebb 50.000 Ft biztosítási összeg erejéig fedezi az Ön költségeit.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Poggyászlopás biztosítás - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amely a 2019.09.03 – 2019.10.31. között, a genertel.hu oldalon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett teljes körű casco biztosítás ajánlatokra érvényes.

 

Poggyászlopás biztosítás
Sajnos gyakorta előfordul, hogy a lezárt járművekből is ellopják értéktárgyainkat. A poggyászlopás-biztosítás elsősorban ezt a kockázatot hivatott enyhíteni, ellopott tárgyaink ellenében kárpótlást kaphatunk.

Milyen esetekre vonatkozik a poggyászlopás biztosítás?
Abban az esetben, ha személyes használati tárgyait a elrabolják, miközben Ön az autóban ül, illetve autójának lezárt csomagtartójából, csukott kesztyűtartóból ún. dolog elleni erőszakkal ellopják, a Genertel a szerződésben meghatározott 50.000 Ft-os összeghatárig megtéríti az ellopott vagyontárgyainak értékét.

A térítés összege:
50.000 Ft biztosítási összeg erejéig térítjük a járműben hagyott értékek ellopásból eredő kárait.

 

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Smart poggyászbiztosítás

A biztosító megtéríti a gépjárműben ülő személyektől elrabolt vagy a lezárt gépjármű csomagtartójából, illetve a csukott kesztyűtartóból, a biztosított(ak) tulajdonában álló, mobil- telekommunikációs és számítástechnikai eszközök ellopásával okozott kárt. A kiegészítő biztosítás kiterjed pl.: az utazásra magukkal vitt mobiltelefonokra, táblagépekre, laptopokra, navigációs eszközökre az utazó személyek számától függetlenül, legfeljebb összesen 300.000 Ft biztosítási összeg erejéig.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Mentés/szállítás/tárolás biztosítás

A mentés/szállítás/tárolás szolgáltatás megkötésekor a biztosító megtéríti a gépjárműnek a biztosítási esemény kapcsán felmerült mentésével, tárolásával és a szerződő lakóhelye szerinti legközelebbi, a gépjármű szakszerű kijavítására alkalmas műhelybe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségeket, önrész levonása nélkül max. 100.000 Ft-ig.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Háztól házig szolgáltatás

Magyarországi casco káresemény bekövetkeztekor gondoskodunk gépjárműve szervizbe szállításáról és a javítás utáni hazaszállításáról. Amennyiben járműve menetképtelenné vált, akkor autómentővel, járóképes állapotában pedig sofőr biztosításával oldjuk meg a jármű szervizbe szállítását, hogy Önnek ezzel se legyen gondja. A biztosítás térítésének felső határa 100.000 Ft.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Maradvány plusz

Ha gépjárműve totálkáros lesz, a Generali csoport tagja, az Autotal Kft. segít szükség szerint a roncs szállításában, tárolásában és a legkedvezőbb áron történő eladásában. Amennyiben a totálkárosnak minősített gépjármű megfelelő tárolásának feltételei nem adottak, úgy a biztosított vagyontárgyat biztonságos, zárt helyre szállítja és ott tárolja/tároltatja, legfeljebb 30 napig.

Tovább a casco kalkulátorra!

AutósTárs jogvédelem

Bárkivel előfordulhat, hogy gépjárműve használata során Magyarországon jogilag vitás helyzetbe kerül. Legyen szó egy közlekedési szabálysértésről, vagy akár egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetről. A jogvédelmi kiegészítő biztosítás megkötésével jogi védelmet kaphat, egy az adott szakterületen jelentős szakmai ismeretekkel rendelkező ügyvéd személyében. 1.000.000 Ft erejéig fedezzük a jogi védelemhez szükséges jogi tanácsadás, illetve jogi eljárások költségeit (pl.: ügyvédi megbízási díj, bírósági, hatósági eljárások költsége stb.) a feltételek figyelembe vételével.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

 

Bennülők balesetbiztosítása

Szolgáltatást nyújt baleseti halál vagy rokkantság esetén a gépjármű vezetőjének és utasainak egyaránt, függetlenül attól, hogy a balesetet a biztosított okozta-e vagy sem. A biztosítás hatálya a földrajzi Európa területére terjed ki, maximális összege 1.000.000 Ft.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Kölcsöngépjármű kiegészítő biztosítás

Bizonyára az Ön számára is kellemetlen esemény lenne, ha autója valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, akár csak rövidebb időre is. Bizonyos élethelyzetekben előfordul, hogy nem is nélkülözheti autóját, bármilyen rövid időre is.

Milyen esetekre vonatkozik a kölcsöngépjármű-szolgáltatás?

 

  • Az autóját ellopják vagy totálkáros lesz. Lopás esetén a kárbejelentést követő naptól, totálkár esetén az un. totálkár-eljárás elindulását követő naptól veheti igénybe a szolgáltatást: A biztosító költségére bérautó szolgáltatást vehet igénybe, egészen a kárösszeg kifizetésének napjáig, 100.000 Ft-os összeghatárig.
  • Töréskár esetén a kárbejelentést követő naptól a Genertel költségére az Ön autójával azonos árkategóriájú bérautót vehet igénybe arra az indokolt időszakra, mely alatt gépjárműve szakszerűen megjavítható, 100.000 Ft-os összeghatárig.

 

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Casco Assistance

A Genertel Casco Assistance biztosítás a Genertel Biztosító Zrt. és a Europ Assistance Kft. együttműködése révén működtetett gépjármű assistance szolgáltatás, mely a biztosított gépjármű önhiba (akkumulátor lemerülése, kulcs bezárása, üzemanyag elfogyása) vagy műszaki, nem balesetből eredő meghibásodása, üzemzavara miatti menetképtelensége esetén nyújt segítséget ügyfeleinknek.

Magyarország területén 1 órás kiszállási garanciával vállaljuk a segítségnyújtást! Amennyiben mégsem érnénk ki egy órán belül, egy 10 000 Ft-os üzemanyagutalvánnyal kárpótoljuk.

Alapszolgáltatások:

Ha az Ön gépjárműve - belföldön vagy külföldön - műszaki meghibásodás miatt menetképtelenné válik, a biztosító segélyautót vagy autómentőt küld a helyszínre. Ha a helyszínen a szerelő nem tudja megjavítani a járművet, azt autómentővel a legközelebbi szervizbe szállítják. A biztosított egy biztosítási éven belül egy alkalommal veheti igénybe az alapszolgáltatásokat (tehát a helyszíni javítást, vagy az autómentővel szervizbe szállítást és úticéljához vagy lakóhelyére történő eljutását is egyszer) és Okos Casco esetén további egy szolgáltatást a kiegészítő szolgáltatások közül:

Amennyiben a gépjármű a meghibásodás napján nem javítható és az ügyfél nem az úticéljához vagy lakóhelyére történő eljuttatását választja, úgy Okos Casco esetén két további megoldás közül választhat:

  • bérautót igényel a továbbutazáshoz,
  • éjszakai szállást igényel.

A térítés összege:
A Genertel Casco Assistance biztosítással rendelkező ügyfelek számára a Biztosító a biztosítási feltételekben megadott össszeghatárok között megtéríti az autójavítás, haza- vagy úticélhoz utazás, autóbérlés illetve éjszakai szállás költségeit.

Hogyan vehető igénybe a Genertel Casco Assistance?
A Casco Assistance biztosítás szolgáltatásait éjjel-nappal, belföldön ill. egész Európában (Törökország ázsiai területeit is beleértve, a szovjet utódállamok közül Lettországban, Litvániában és Észtországban) vehetik igénybe ügyfeleink. Mindehhez a biztosítottnak csak annyit kell tennie, hogy a nap bármely órájában felhívja a Casco assistance vonalat a +36 (1) 465 3649-es számon! A Europ Assistance operátorai a cég európai hálózatán keresztül azonnal az ügyfél segítségére sietnek.

A Casco assistance szolgáltatásai és biztosítási díjai:

Genertel Assistance szolgáltatások összefoglaló táblázata

 

   

 

A lenti szolgáltatások közül egy alap- és Okos Casco esetén további egy kiegészítő választható!

 

 

belföldön

külföldön

Autós segélyvonal

 

információ

információ

Alapszolgáltatás Takarékos és Okos Casco esetén

1. helyszíni javítás vagy

 

alapszolgáltatás

alapszolgáltatás

2. szállítás autómentővel

 

alapszolgáltatás

alapszolgáltatás

3. lakóhelyre utazás vagy

vonat II.o/autóbusz/repülő* és

max. 140 000Ft

max. 500 €

4. uticélhoz utazás

taxi együttesen

max. 10 000 Ft

max. 35 €

Kiegészítő szolgáltatás Okos Casco esetén

1. bérgépjármű vagy

 

24 óra

24 óra

2. éjszakai szállás

 

max. 17 000Ft/fő

max. 60 €/fő

 

   

 

A feltüntetett biztosítási összegek a gépjárműben utazó biztosítottakra összesen vonatkozik!

 

 

 

 

*=repülő csak 6 óránál tovább tartó utazás esetén választható

 

 

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Avulásmentességi kiegészítő biztosítás

Ha autóját baleset éri és casco biztosításának terhére megjavíttatja, az új alkatrészek és fényezés költsége miatt járművének értéke emelkedik. Gépjárművének új és régi értéke közti különbség – az ún. értékemelkedés – ilyen esetben levonásra kerül a kifizetett kártérítés összegéből.

Az avulásmentes szolgáltatás választásával Ön mentesül az értékemelkedés levonásától, így magasabb kártérítési összegre számíthat! Az önrészen kívül semmiféle más költség nem terheli a javítás során!

Az avulásmentességi szolgáltatás a gépjármű életkorának 6. évéig köthető.

A gépjármű életkorának meghatározása a casco biztosítás megkötéséhez:
A gépjármű életkorát a gyártási év január elsejétől kell számítani, függetlenül attól, hogy a gépjármű első forgalombahelyezése mikor történt. A casco kötésének évéből le kell vonni a gyártási évet és ha ez 6 vagy annál kisebb szám, akkor köthető ez a kiegészítő biztosítás.

 

Tovább a casco kalkulátorra!