Fő tartalom

Fő tartalom

Ajándék casco kiegészítő

Poggyászlopás-biztosítás - Ajándék

Poggyászlopás biztosításKiegészítő biztosítás, amelyet 2017. október 30. és 2018. január 31. között megkötött új, teljes körű casco biztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk..

Sajnos gyakorta előfordul, hogy a lezárt járművekből is ellopnak értéktárgyakat. A poggyászlopás-biztosítás elsősorban ezt a kockázatot hivatott enyhíteni, ellopott tárgyaink ellenében kárpótlást kaphatunk.

Milyen esetekre vonatkozik a poggyászlopás-biztosítás?
Abban az esetben, ha személyes használati tárgyait a elrabolják, miközben Ön az autóban ül, illetve autójának lezárt csomagtartójából, csukott kesztyűtartóból ún. dolog elleni erőszakkal ellopják, a Genertel a szerződésben meghatározott 50.000 Ft-os összeghatárig megtéríti az ellopott vagyontárgyainak értékét.

A térítés összege:
50.000 Ft biztosítási összeg erejéig térítjük a járműben hagyott értékek ellopásból eredő kárait.

 

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Bennülők balesetbiztosítása - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2017. október 30. és 2018. január 31. között megkötött új, teljes körű casco biztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

Szolgáltatást nyújt baleseti halál vagy rokkantság esetén a gépjármű vezetőjének és utasainak egyaránt, függetlenül attól, hogy a balesetet a biztosított okozta-e vagy sem. A biztosítás hatálya a földrajzi Európa területére terjed ki, maximális összege 1.000.000 Ft.

Tovább a casco kalkulátorra!

 

Hibás tankolás - Ajándék

Kiegészítő biztosítás, amelyet 2017. október 30. és 2018. január 31. között megkötött új, teljes körű casco biztosítási szerződések mellé ingyenesen adunk.

Megtérítjük a jármű nem rendeltetésszerű üzemeltetéséhez előírt üzemanyag tankolása miatt a járműben keletkezett károkat, amennyiben Magyarországon tankolt. A kiegészítő biztosítás legfeljebb 50.000 Ft biztosítási összeg erejéig fedezi az Ön költségeit.