Fő tartalom

Fő tartalom

Balesetbiztosítás részletek

Baleseti halál

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal. E fedezet mellé a számlával igazolt temetési költséget is megtérítjük a limit erejéig.

Közlekedési baleseti halál

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett közlekedési baleset, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal. Amennyiben a Biztosított közlekedési balesetben hal meg, úgy a biztosítási szolgáltatás jogosultja mind a Baleseti halál mind a Közlekedési baleseti halál biztosítási összegére jogosult lesz.

Baleseti vagy Közlekedési baleseti halál esetén temetkezési költség térítése

Amennyiben a Biztosított a kockázatviselés tartama alatt bekövetkező balesetben életét veszti, megtérítjük a számlával igazolt temetési költségét is a biztosítási összeg erejéig.

Baleseti maradandó egészségkárosodás

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a Biztosított maradandó egészségkárosodást szenved. Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi és/vagy szellemi működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az egészségkárosodás akkor, ha az orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető.

Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett közlekedési baleset, melynek következtében a biztosított maradandó egészségkárosodást szenved. Egészségkárosodásnak tekintendő az olyan testi és/vagy szellemi működőképesség-csökkenés, mely a szokásos életvitelt korlátozza. Maradandó az egészségkárosodás akkor, ha az orvosilag kialakultnak, stabilnak tekinthető. Amennyiben a Biztosított közlekedési balesetben szenved maradandó egészségkárosodást, úgy jogosult lesz a Baleseti eredetű egészségkárosodás és a Közlekedési baleseti eredetű egészségkárosodás biztosítási összegére is.

Baleseti vagy Közlekedési baleseti maradandó egészségkárosodás esetén kerekesszék térítése

Amennyiben a kockázatviselés tartama alatt a Biztosított balesetből eredő egészségkárosodást szenved, orvosilag indokolt esetben megtérítjük a számlával igazolt kerekesszék beszerzési költségét is a biztosítási összeg erejéig.

Baleseti kórházi napi térítés

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított folyamatos kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül, amennyiben az orvosilag szükséges.

Baleseti kórházi extra napidíj intenzív osztályon történő ellátás esetén

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított orvosilag indokoltan folyamatos intenzív osztályon történő kórházi fekvőbeteg-ellátásban részesül. Ebben az esetben a Biztosítottnak a kórházi napidíjon felül a kórházi extra napidíj is jár, azaz a biztosítási összeg a két biztosítási szolgáltatás összege lesz naponta.

Baleseti műtéti térítés

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a Biztosított műtétre szorul, amennyiben az orvosilag szükséges.

Csonttörés

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított csonttörést vagy csontrepedést szenved. Jelen feltételek szempontjából a fogtörés nem minősül csonttörésnek.

Égési sérülés

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset, melynek következtében a biztosított égési sérülést szenved.

Kiemelt kategóriájú égési sérülés esetén extra térítés

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleseti égési sérülés, melynek következtében a Biztosítottnak igazoltan, közvetlenül az égési sérülés következményeként testfelületének legalább 20%-án (vagy az arctájék 2%-án) III. fokú égési sérülés keletkezett. Ebben az esetben a Biztosítottnak az égési sérülés biztosítási összegén felül a Kiemelt kategóriájú égési sérülés esetére járó extra térítés is megtérítésre kerül.

Baleseti költségtérítés

Biztosítási szolgáltatásnak minősül a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset kapcsán felmerült mentési-, szállítási-, gyógyászati segédeszközök, károsodott vagyontárgyak költségei. A szolgáltatás területi hatálya a többivel szemben csak Magyarország.

Kullancscsípésből eredő haláleset

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett kullancscsípés, melynek következtében a biztosított a balesetet követő egy éven belül meghal.

Kullancscsípésből eredő Lyme-kór, agyburok, agyvelőgyulladás

Biztosítási esemény az a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett kullancscsípés, melynek következtében kialakult agyburok- és/vagy agyvelőgyulladás, ill. Lyme-kór betegséget diagnosztizálnak.

Gyerek speciális balesetek

Biztosítási szolgáltatásnak minősül a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett, kizárólag fiatal korú biztosítottat (0-18év) érintő balesetek vagy azok következtében kialakuló betegségek, mint szúrt, vágott sérülés, állatharapás, áramütés, kullancs-csípés által okozott agyburok és/vagy agyvelőgyulladás, Lyme-kór.

 

Megyek és máris kalkulálok >>